Là đồng sở hữu,
bạn có thể:

  • Nghỉ dưỡng tại Manna trong suốt tuần nghỉ dưỡng đã được ấn định.
  • Chuyển nhượng quyền sử dụng sang cho người khác.
  • Tặng phần sở hữu cho người khác, hoặc tặng tuần nghỉ dưỡng đã được ấn định của mình cho người thân và bạn bè.
  • Trao đổi tuần nghỉ dưỡng được ấn định với những người đồng sở hữu khác tại Manna.
  • Trao đổi qua lại tuần nghỉ dưỡng được ấn định để đến ở tại một trong hàng nghìn khu nghỉ dưỡng của RCI trên khắp thế giới.
  • Bạn có thể bán quyền sở hữu của mình thông qua quảng cáo truyền thống, quảng cáo trên mạng hay thông qua môi giới chuyên nghiệp.
  • timeshare
  • timeshare
  • timeshare
  • timeshare